Från landsbygden. Hejdeby.

HEJDEBY, 16 aug.
En ny skollokal har under sommaren varit under uppförande inom socknen. Skolan, som ligger strax intill sockenkyrkan, har uppförts av tegel och innehåller en rymlig skolsal, matrum samt vestibul å ena ändan av huset. I andra ändan är en lägenhet á två rum och kök inredd för läraren. Dessutom är slöjdrum för gosslöjd samt sängkammare för läraren inredda å vinden.
Lokalen, som uppförts av byggmästaren Knut Holmberg, Visby, är vacker och blir en prydnad för omgivningen. Planering av gårdsplanen pågår f. n. Målningsarbetet utföres av målaremästaren Thomsson från Visby.
Sedan skolan i Hejdeby skildes från Endre har den varit förlagd till baptistförsamlingens predikolokal inom socknen.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1928
N:r 192

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *