Från landsbygden. Dalhem.

DALHEM, 15 aug.
Upprop i härvsnande skolor har i deg ägt rum. I småskolan ha fem nybörjare inträtt i höst. Barnantalet i skolåldesn är f. n. ganska lägt sinom socknen.
Frekvensen å landsvägen genom socknen har i år varit ovanligt stark. Orsaken därtitt torde vara, att vägen genom Roma under hela sommaren varit avstängd på grund av vägreparationsarbeten.
Ett så rikligt fruktår å körsbär, som vi f. n. ha, torde ha varit länge sedan det inträffat. Träden äro på sina håll nästa översållade av bär. Men i allmänhet äno bära småväxta och mogna vent. Även jordgubbsskörden har i år varit mycket givande i trädgårdarna.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1928
N:r 192

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *