Riksdagsmannavalet.

Vakt till andra kammaren förrättas på Gotland i Visby stad lördagen den 15 sept. och på landsbygden söndagen den 16. I staden äger valet rum mellan kl. 9 f. m. och 9 e. m. och på landsbygden mellan kl. 9 f. m. och 3 e. m. samt mellan kl. 6 och 8 e. m. utom i Lye valdistrikt, där på framställning valet blivit utsatt mellan kl. 10-12 f. m. och 5-7 e. m.
Den officiella sammanräkningen förrättas Unför länsstyrelsen måndagen den 24 sept. På grund av ändringar i vallagen kommer emellertid en preliminär sammanräkning att göras av valnämdsordförnena redan vid valets slut.

Gotlands Allehanda
Lördagen 4 Augusti 1928
N:r 181

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *