Passagerarelista.

Med THJELVAR från Kalmar den 4 aug.: Apotekare von Kræmer, redaktörer Thalin, Björk, lektor Hjelm, sekret. Saage, ingeniör Lindman, hovrättsnot. Braunstein, furir Svensson, skollärare Erlandsson, herrar Bång, Ilse, Saage, Molander, Johansson, Adair; fruar von Kræmer, Saage, Lindman, Möller, Beck, Melander; fröknar Erlandsson, Bång, Uppling, Johansson, Malm; Uppling, Persson, Johansson, Hallström, Johansson, Beck, Johansson.

Med HANSA från Stockholm den 4 aug.: Kommendörkapt. Virgin, generaldir. Grefberg, byggmästare Friberg med fru, ingeniör Sapidus, herrar Nyström, Rydberg, Böwing, Kraas, Arvidsson, Block, Larsson, Nordström, Lundahl, Mutze, Söderdahl; doktorinnan Schnell, fruar Virgin, Rydberg, Vesterlund, Högberg, Karlbom; fröknar Sjögren, Vahlenius, Islander, Edlund, Virgin, Holmqvist Maes, Lundgren, Nyström, Karlström, Gothberg, Holmström, Törnblom, Hedström.

Med DROTTEN från Nynäshamn den 4 aug.: Disponent Hesselberg, doktor Eklund med fru, Zacharias med fru, byråinsp. Kallberg, kapten Pallin, konsul Toresén, herrar Nordensköld med fru, Langenfelt, Kjellgren, Häggström med fru, Willers, Blomqvist, Ström, Sjöberg, Björkman med fru, Eneroth med fru, Johansson, Alexandersson, Björklund, Nilsson, Gustafsson, Eriksson, Dahlberg, Mellberg, Thunberg, Hedberg, Gustafsson, Dommelöf, Boon-Mees, mr Tuttle; fruar Winerthorn, Nordlund, Fredriksson, Sahlbom, Swartz, Sjöberg, Kinnander, Björklund, Sandberg, Thunberg, Fogargren, Cederholm, Eriksson, Fredriksson, Mellqvist; fröknar Jörlander, Björklund, Sandberg, Svensson, Hansson, Svensson, Hedin, Andersson, Cederholm, Karlström, Johansson, Olin, Bergdahl.

Gotlands Allehanda
Lördagen 4 Augusti 1928
N:r 181

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *