Handen afskuren

höll herr Lars Bachér vid Bjerges på att få måndags eftermiddag. Herr Bachér skulle inne i sin åogsåg med en takspån skjata bort remmen från en remskifva, då spånen brast och handen slant ned mot sågklingan med den påföljd, att denne skar djupt in tvärs öfver handlofven.
Provinsialläkaren eftertelefonerades genast och utkom med eftormiddagståget samt anlade nödiga förband. Med extra tåg infördes hr Bachér kl. 1/2 10 till härvarande lssarett. Sågklingan tog ända in i benet, så att skärfvor deraf måst bortplockas. Efter omständigheterna befinner sig den skadade rätt väl.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *