Från sjön.

Herr Karl Molanders nya fartyg, skoppet Amazon, kapten Hansson, låg i mån: dags segelfärdigt att afgå från Roi barlast till St. Tomas.
— En kolexplosion inträffade 23 Januari på norska ångaren Balder, på rssa från Bergen till Lissabon, Förrummet sprängdes, En man dödades, en man sårades. Fartyget kom dock in till Lissabon.
— Göteborgs-ångaren Ocean, svenska handeleflottans störste ångare, som 1 Januari afgick från Portland ech sedan ej athörts, hvarför man de senaste veckorna hyst allvarliga farbågor för densammas öde, har ou ankommit till Boston. Ångaren hade i Atlantiska oceanen varit utsatt för de våldsamma stormar, som senaste tiden rasat der. Allt löst på däck hade af vågorna spolats öfver bord, men i öfrigt var fartyget vid framkomsten till Boston i godt skick.
— Göteborgsångaren Hermelin, kapten Pettersson, på rera från Parcsqoula till Port Nabar förolyckats. Närmare underrittelser saknas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *