Befrielse från hammnafgifter

har af Stockholms stadsfallmäktige beviljats, från 1 Januari till 31 Mars detta år, för ångaroe Rurik och Polhem eller det ångfartyg som kan blifva satt i dep senares ställe, under vilkor attfartygen intill sistnämda dag, då naturbiader ej möta, underhålla regelbunden förbindelse med hufvudstaden minst en gång i veckan, Rurik från och till Vestervik och Liban samt Polhem eller annat fartyg från och till Visby.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *