Huvudmännen i Gotlands sparbank

hade i fredags ordinarie sammanträde å Stadshotellet under ordförandeskap av hr Joh. Johansson, Gardarve.
Sedan styrelse- och revisionsberättelsen upplästs, beviljades styrelsen full och tacksam angvarsfrihet för år 1922.
Vid kompletteringsval av huvudmän nyvaldes för Mästerby socken Edv. Wallin, Myra, för Ala socken folkskollärare A. D. Gardell, för Fårö folkskollärare J. Herlitz, och för Väte socken Frans Fahlstedt, Kakuse.
Sparbankens styrelse fick för år 1923 följande sammansättning: hrr Joh. Johansson, Gardarve, Adolf Wedin, Björkebos, Joh. Lyth, Hangvar, Th. Hansén, Vamlingbo, Karl Hagström, Dalbo, E. Norrby, Tingstäde, E. Wallin, Mästerby och Iwan A. Bergenstjerna, Visby.
Till styrelsesuppleanter omvaldes John N. Broström, Fårö, Gotth. Jacobsson, Stenkyrka, Adolf Kolnodin, Ganthem och Victor Johansson Grötlingbo.
Till revisorer valdes Osc. A. Åkerback, Hejde, Joh:s Larsson, Hablingbo, och G. H. Larsson, Gothem, med J. E. Johansson, Burs i Norrlanda och Alfr. Hellgren, Nygårds i Atlingbo, som suppleanter.
Till sist fastställde stämman val av ledamöter i sparbankens sockenkomitéer.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 Maj 1923
N:r 114

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *