Från landsbygden. Hejde.

HEJDE, 14 maj.
Till förmån för orgelfonden hölls i lördags afton i folkskolan en alltigenom lyckad och trevlig fest. För sången stod H. V. G.-kören, som ur sin rikhaltiga repertoar framdrog nytt och gammalt, allt väl och livligt senterat. Det var fosterländska sånger ,och vårsånger i rik omväxling. Den
musikaliska underhållningen gavs av fiolisten K. Hägg från Vänge, ackompanjerat till piano av läraren J. Sundahl. De bjödo på folkmelodier, Ave Maria, Ljungby horn, marscher o. s. v. Att delas prestationer uppskattades av publiken, som nästan till sista plats fyllde den stora, skolsalen, därom vittnade de kraftiga bifallsyttringar de finge inhösta efter varje nummer. Festtalet hölls av predikabitr. J. Siltberg från Klintehamn, som med ledning av 1 Kor. 6: 19, 20 talade över ämnet: Vår kropp den helige andes tempel. Ämnet, som utvecklades under 5 underatdelningar, förmådde från föredragets början till slut i hög grad fängsla åhörarnas intresse. Under den obligatoriska kafferasten intogos de materiella förfriskningarna i småskolan. Festen, som inleddes med koralen 204:2 samt hälsningstal av hr Sundahl, avslöts av pred. Siltberg med bön, varefter sjöngs koralen 500:7. En kollekt, som under festen, sedan man stående sjungit »Fädernas kyrka», upptogs, inbragte nära 18 kr. Efter festens slut framfödes deltagarner tack till de aktivt medverkande av M. K. Nilssan från Väte.
En ny kyrkoorgel håller f. n. på att inmonteras i härvarande kyrka under ledning av verkmästare K. Olsson från Göteborg. Orgeln, som levererats från firman Olof Hammarberg, Göteborg, blir utrustad med de flesta av den moderna orgelbyggnadsteknikena hjälpkällor. Förseda som den är mer två manualer, får den automatisk pedalväxlare, som utan vidare reglerar ljudet från starkt till svagt eller tvärtom, allteftersom man använder den övre eller undre manualen. Registreringen blir lättskött genom att man icke, som på gamla orglar, behöver draga ut eller skjuta in resp. register — endast ett tryck på »knappen» nedåt, och registret träder i verksamhet; en liten lyftning uppåt, och det är stängt, o. s. v. För övrigt kan man nyansera även en hel del mer fötterna. Det är att hoppas, att Hejdeborna bli mycket »kyrkflitiga», när den nya orgeln kommer att träda, i verksamhet.
—ls—.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 Maj 1923
N:r 112

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *