För Gotlands truppers räkning infordrar

Militärbefälhavaren till den 22 maj 1923 kl. 12 på dagen anbud å 2,000 kg. havregryn, 2,000 kg. kaffe, 10,500 kg. vetemjöl, bagerimjöl, 300 kg. ost, helfet, 700 kg ost, halvfet, 60,000 kg. havre med låg fuktighetshalt (högst 12 %) event. med ordinär fuktighetshalt.
Leverans skall ske fritt banvagn Tingstäde eller i magasinet därstädes.
Utförlig kungörelse om denna upphandling är införd i Tidning för leveranser till Staten den 8 maj 1923.
På befallning.
Stabsintendenten

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 Maj 1923
N:r 109

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *