Broar omläggas

på följande ställen nedannämda dagar:
den 8 och 9 en bro å vägen emellan Träskvälder i Tingstäde och Rings i Hejnum socken, under hvilka dagar i stället kan begagnas vägen från Kyrkeby i Hejnum genom Fole och Lokrume socknar till landsvägen vid Hammars och derifrån till Tingstäde;
onsdagen 9 en bro å vägon emellan Högby och Gammalgarn sockens kyrka, då i stället kan begagnas landsvägen genom Östergarn och Gammalgarn socknar;
samma dag en bro å vägen mellan Vänge och Guldrupe kyrkor, då i stället vägen kan tagas genom Buttle socken;
tor:dagen 10 en bro å vägen mellan Halor gårl i Rone socken och a. k. Dalsvide bro, då vägen till och från Ronehamn blir ofarbar.
Tisdagen 8 en bro å vägen invid Bäckstäde gård i Sanda Socken, hvarigenom samfärdseln å allmänna vägen mellan Ejmunds i Mästerby och Sanda kyrka blir afbruten.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 4 November 1887.
N:r 88.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *