Auktion.

Lördagen den 17 innevarande April kl. 10 f.m. kommer medels offentlig auktion som förrättas vid Träskväller i Tingstäde, hvarvid landtbrukaren herr E. Grählert till den mestbjudande derstädes låter försälja en bingst i 7 året, ett drägtigt sto, ett årsgammalt föl, ett par goda. dragoxar mellan 13 och: 14 qvarter grofva, 2:ne goda mjölkkor, 20 st. leporider af engelsk ras, 200skålp. fin lödja; spanmål: 300 kabikfot rent och vigtigt utsädeskorn, 60 kubikfot hafre, 60 kubikfot hvete, ett mindre parti råg och ärter, råghalm m. m. m. m.; vid ångsågen försäljas ett större parti takspån, do vrakbräder, 50 kastar affallsved, 3 st. sågklingor, ett st, kantbänk m. m. Endast godkände inropare erhålla betalviogsanstånd till den 17 September. detta år, andre betale kontant eller vid anfordran.
OBS. Upplysniogsvis får nämnas att lödjan kan icke få afhämtas förrän den 1:sta nästkommande Maj månad.
Tingstäde den 2 April 1886.
Efter anmodan,
P. HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 April 1886
N:r 28.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *