Vid auktion,

som ytterligare kommer att hållas i Cedergrenska bodlokalen utanför Söderport onsdagen den 14 April; från kl. 104.m., försäljes, för handlanden J. Cedergren å kompanis konkursmassas räkning, förnämligast konkursboets innandöme af möbler och husgerådssaker m. m. och hvaribland byrå, bok , skäovk- och åtskilliga andra skåp, kommoder, divans-, spel-, skrif-, natt duks: och andra bord; flere soffor och deribland en s. k. inventionssoffa, kontors: och gungstolar, andra stolar, såväl stoppade som med rottingssäten, väggur och väckareur, oljetryckstaflor och aqvareller, hvarjehanda glas: och porslin, tvåarmiga lampor och s. k. ballanslampor, ljusstakar at nysiltver och af mässing, fönster- och rullgardiner, borddukar, handdukar och servietter, en större finare bordduk af äkta engelskt kläde, ett parti goda tågmattor, en större, ny och god besparingsspis jämte mångahanda kökssaker, en telefon med ledning, en barometer, en termometer, en kopiepress, samt en mindre, enligt oppgilt, särdeles värderik boksamling, och åtskilliga planschverk m.m, m.m. Om det medhinnes, försäljes jämväl återstående varulagret jämte diverse bodinventarier, såsom kilogram- och decimalvågar, en holländsk spanmålsvigt, flere satser vigter af mässing och af jern, en mekanisk sirapskanna, flere; dame schaner för gas och fotogén samt en mängd: lådor och tomkärl af alla slag. Godkände inropare erhålla 2 månaders kredit; andre betale strax.
Klockan 12 på dagen försäljes ett lifförsäkriogsbret å 5,000 kronor, med skyldighet för köparen att betala inropsbeloppet kontant vid klubbslaget.
Visby den 5 April 1886.
Auktionskammaren.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 April 1886
N:r 28.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *