Borgenärerna

uti hemmansägaren Niklas Petterssons, Vesterbygs på Hall, konkurs kallas bärmed att sammanträda å Snäckers gästgifvaregård i Hangvar fredagen den 17:de innevårande Juli Kl 4 e.m., för att öfverlägga och besluta om huru med konkarshemmanets gröda bör förfaras jämte andra boet rörande frågor, äfvensom bestämma gäldenärens underhåll.
Othem i Juli 1885.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna uti C. J. Wisselgrens på Stora Ryftes i Fole konkurs kallas att sammanträda hos hemmansägaren Otto Olofsson -på Söjdeby i Fole Torsdagen den 23 innevarande Juli kl. 5 e.m. för att erhålla del af :sysslomännens redovisning öfver förvaltningen af konkursboet.
Bro den 7 Juli 1885.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 Juli 1885
N:r 55.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *