Utmätningsauktion.

Onsdagen den 12 nästkommande Augusti kl. 12 middagen hålles här å landskansliet utmätningsauktion till försäljning af Carl Johansson tillbörige 21/12 8 mantal Lilla Homa i Stenkumla socken; egande ide, hvilka hafva fordran, som skall. ur egendomen gäldas, eller annan, rätt.som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Denna fastighet är försedd med bonings- och. ladugårdshus, utgöres af 71,51 qvadratref åker, 46,56 qv-ref äng, 221,87 qv.ref odliogsmark och 70,52 Av.-ref afrösningsjord med skogstillgång tillräcklig för husbehof, samt har blifvit suluvärderad till 4,100 kronor.
Visby i landskansliet 8 Juli 1885.
På Landshöfdinge-embetets vägnar:
Johan Hambræus. Johan Gardell.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 Juli 1885
N:r 55.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *