Herrar stadsfullmäktige

behagade sammanträda å rådhuset tisdagen. den 14 innevarande Juli, kl. 5 e.m., hvarvid följande ärenden förekomma:
1:o. Justering och offentlig uppläsning af: protokollet för: sammanträdet den 9 sistlidne Juni;
2:o. Val af en suppleant i landstinget;
3:o. Drätselkammarens utlåtande öfver Magistratens förslag om indragning af 2:ne poliskommissariebefattningar, tillsättande af ; en poliskonstapel och anskaffande af annan lokal för polisvaktkontoret ;
4:o. Rådman R. Chevaliers besvär öfver stadsfullmäktiges beslut i anledning af hans pensionsansökan;
5:o. Konungens befallningshafvandes skrifvelse angående telegrafisten Alma Wentzells rätta mantalsskrifningsort;
6:o. Ansökningar om infästen:
a). af arbetaren Carl Ölander, å stadsjordstomten nr 64 1/2 i Norderrotens 4:de qvarter,
b) af skomakaren J. N. Olin, å nr :140 i Klinterotens 4:de qvarter; och
c) af förmyndaren för stadsgevaldigert O:; N. Hallgren, å nr 54:iKlinterotens ’2:dra qvarter; samt
7:o. Plåtslagaren J. W. Toffténs ansöhag om infäste å ett stycke utmark norr om staden.
Visby den 9 Juli 1885.
ORDFÖRANDEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 Juli 1885
N:r 55.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *