Auktion i Kappelshamn.

Måndagen den 1 Juni från kl. precis 10 på dagen låter handlanden herr Fr.
Kabl i Kappelshamn medels frivillig auktion till den högstbjudande försälja sitt ägande 5/16 mantl, L:a Häftings i Hangvar socken med man- och ladugårdsbygnader, fritt från s. k. undantag, samt med derunder lydande 1/24 i Storugn och 1/24 i Storsåg i Lärbro socken, samt följande lösegendom, såsom två par bättre hästar, passande till vagns- och draghästar, 3 par selar, en enbetssele, en ridsadel, en s. k. engelsk vagn med hela patentaxlar, en lättgående droska, en d:o lastvagn, en d:o kärra, bättre och sämre arbetsvagnar, en bättre kälkrack med 2:ne åk stolar och fotsackar, en ressläde, 3 par kälkar, vrångbäck imed åkstol, foder häck, potatiskistor, gödselbräder, grepar, en hackelsemaskin, 2:ne renbudar, kettingar, div. jern och tåg, en bättre kopparfast segelbåt med alla tillbehör, ett parti golfbräder af gran, ett större parti 2-tums vrakplank samt d:o bräder och slipers, sågade ribbor och ett parti ytor, flere nya, bättre ur, såsom väggar och bordstudsare m. m m. m. Hemmans: deleo utbjudes kl. 1 på dagen, då betalniogs- och öfriga vilkor blifva före otropet tillkännagifna; för lösa egendomen lemnas åt endast fullt godkände inropare 3 månaders anstånd med betalningen; okände och mindre vederhältige endast mot godkänd borgen, eller betale inropet kontant, innan det får afbämtas.
Hall den 16 Maj 1885.
I. P. PETTERSSON,
Anmodad auktionsförrättare.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 19 Maj 1885
N:r 40.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *