Från sjön.

Lotsångaren Ring afgick igår från Visby till Fårösund.
— Neptunbolagets nya vid Lindholmens verkstad i Göteborg bygda bergningsångare Belos afgick i tisdags från Göteborg via Köbenhavn och Visby till Stockholm under kapten Edlinds befäl.
Ångaren är af 155 fots längd och 26 1/2 fots bredd samt har en maskin af 750 hästkrafter. Ångaren, som gör 12 knops fart, är starkt och omsorgsfullt bygd af bessemerstål samt försedd med utmärkt bergningsmateriel, tre dykapparater och särskild ångbarkass.
— Vid Söderhamn har ingen drifis: varit syalig under hela vintern. Öppet vatten från sjön ingår till Brandhälls redd i Söderhamns skärgård. Man väntar öppet vatten på Söderhamn i början af nästa vecka.
— Stor liflighet var rådande under förra veckan i Vesterviks hamn. Med ångare afsänds åkerbruksred:kap från Öfverum till Riga samt tändstickor till Lybeck. Alla isbojor brötos i början af förra veckan i Vesterviks distrikt; Gamlebyviken, Verkebäcksviken och Gudingen blefvo då isfria.
— Ett ovanligt fynd gjordes 3 dennes af några fiskare från Råå fiskläge i Skåne, hvilka då fuuno en holländsk skonert, lastad med hvetekli, straudad å Aunholts ret och öfvergifven af besättningen.
— Från Södertelje skrifves i tisdags: På fallt allvar öppnades sjötarten i söndags, då Norden bröt väg för Oaxen med kalkpråmar södernt, hvarefter Nore och Södern passerade kanalen på väg till Stockholm. Vid Hall, der ångbåtarne möttes, firades isbrytningen med musik.
— Sjöfarten på Gefle öppnades i måndags.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 April 1885
N:r 31.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *