Auktion vid Hällinge i Sjonhem.

Medels offentlig auktion, som torsdagen den 26 innev. Mars kl. 12 på dagen kom mer att förrättas vid Hällinge i Sjonhem, låter sterbhusdelegarne efter aflidne Nils Petter Lund till den mestbjudande försälja hemmanet 5/32 mantal Hällinge med åbygnader och utsådt höstsäde attaf blifvande köpare genast tillträdas. Hemmansdelen, som har särdeles goda egor och skog till husbehof, utbjudes dels i mindre lotter eller hvarje ega för sig, dels ock i sia helbet med förbehållen pröfningsrätt å blifvande anbud. Betalnings- jämte öfrige vilkor uppgifves vid auktionstillfället. Skulle ej antagligt anbud erhållas, så utarrenderas egorna styckvis på sätt och vilkor, som komma att uppgifvas vid auktionen. Äfven försäljes ett tröskverk, en vindmaskin, en ko och 2:ne lam samt något husgerådssaker; och lemnas känle köpare härå 3 månaders betalningsanstånd.
Hörsne de 18 Mars 1885.
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Februari 1885
N:r 23.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *