Dödsfall.

I dag vid middagstiden afled provinsialläkaren i Slite distrikt Karl Kolmodin i en ålder af 57 år. Doktor Kolmodin, som under senaste åren varit mycket sjuklig, åtrjöt sedan föregående år tjenstledighet. Kolmodin, född på Gotland utnämdes till provinsialläkare i Slite år 1864.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1885
N:r 9.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *