Från sjön.

Borgningsångarne Neptun och Freja hitkommo i lördags afton samt qvarligga här ännu.
Borgningsångaren Hero afgick härifrån i lördags till Oskarshamn.
— Sjöfarten på Oskarsbamn var anu i fredags i full gång. En ångare, som intagit hafrelast derstides, afgick derifrån sugde dag till Oxelösund,
— Från Furusund skrefs i lördags, att alla farvatten såvål till sjös som till Stockholm tro isbelagda. Ixarne inom Furusund voro körbara; 15 graders köld rådde.
— Från Kalmar skrifves i lördags: Kölden fortfar att vara rått skarp under större delen af dygnet — 10 till 11 gr år det vanligaste om morgnarne, och isen har till oj deraf uppnått icke så obetydlig tjocklek. Kommunikationen med Öland uppehålles dock till Fårjestaden af både Kalmar Sund n:r 2 och postångaren Öland. Den senare var i torsdags af den tåta dimman hindrad att göra sin reguliera tur till Borgholm, men sedan dimman i går middag littat, afgick den dit och återkom på aftonen.
I onsdags gingo flere parsoner från Kalmar öfer isen till Skallö på Öland.
— Ålands haf var i slutet af förra veckan helt och hållet isbelagdt.
— Ångaren Neptun, om hvars öde mau, såsom förut nimts, svåfvat i ovissbet, anlinde till Malmö i fredags. Den hade emellertid haft en mycket svår resa. Det blåste storm från sydvest, når ångaren lemnade Cuxhaven, men efter några timmars förlopp gick vinden öfver till nordost med utomordentligt håftig snöstorm. I fulla sju dygn dref fartyget omkring på N rdsjön för stormsegel utan att anvinda maskinen, hvadan kolförrådet fans i bebåll, vår stormen saktade sig. Äfven af lifamedel fans tillriickligt förråd. Ångaren led ingen anna skada än att skalkningarna öfver Inckorna slagos 15:a, så att något litet vatten uedtringde; dock tror man icke att lasten tagit viisentligare skada.
— Ångaren Sjöfröken, tillhörig Gptehagze ångslupsbolag, på våg till Lysekil me E ma sillådor törnade i torsdags uuder tjocka vid Sålön, togs af grund, men sjönk strax derefter på åtta famuars djup. Besittningen tr bergad. Fartyget år försikradt i Ocean för 22 000 kronor.
— Sjöfarten på Karlskrona för året öppuades i förra veckau, då en Hamburgerångare med last af majs inkom dit.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Januari 1885
N:r 8.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *