Fabrikör Siltbergs jordfästning

egde igår rum under stort deltagande från allnänhetens sida och förrättades af komminister Söderberg. Kistan var ötverhöljd af kransar, bland hvilka märktes en synnerligen vacker från domkyrkorådet, hvaraf hr Siltberg varit mångårig ledamot. Under jordfästningen flaggades från arbetareföreningens lokal, hvarigenom föreningen ville visa den aflidne sin sorgebetygelse för troget, mångårigt ledamotskap i densamma.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 December 1884
N:r 100.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *