Från sjön.

— Enligt hvad som nu konstaterats, befinner sig den plats, där Stockholmsångaren »Gellivare» passerade ett vrak
Nordsjön, ungefär mellan de Nordfrisiska öarna och Blavandshuk på Jylland, icke allt för långt till hafs. Inom sjöfartskretsar i Hälsingborg har man gissat, att vraket skulle kunna vara efter den under hösten totat försvunna Hälsingborgsångaren »Carma», som försvann under resa från Amsterdam till Leith. Man förmodar, att »Carma» tagit vägen längs de Nordfrisiska öarna och Jyllands västkust af fruktan för minor ute i Nordsjön. Möjligen kan man också ha att göra med vraket efter någon af de två danska ångare hvilka strax efter minspridningen i Nordsjön förolyckades på ungefär denna plats under resa från svenska hamnar.

Gotlands Allehanda
Lördagen 6 februari 1915
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *