Från landsbygden. Kräklingbo.

KRÄKLINGBO, 4 febr.
Fosterländsk feat var i går anordnad här i skolsalen kl. half 7 e. m. Salen var rikt upplyst och smakfullt dekorerad med flaggor och grönt. En ståtlig julgran prydde det rna hörnet och midt i salen stod det stora, inbjudande kaffebordet.
Först sjöngs ps. 124: 1 och 2, därpå hälsade kyrkoherden O. Olofsson de närvarande hjärtligt välkomna, hvarpå skollärare K. A. Hall deklamerade en fosterländsk dikt af Carl Boberg. Sedan fölide sång och musik och ett historiskt föredrag kyrkoherde O., hvilket afslöts med utbringande af ett fyrfaldigt lefve för konung och fosterland. Kungssången sjöngs unisont, och därefter vidtog kaffadrickningen. Därunder utfördes musik på ett förtjänstfullt sätt af fyra fiolinister med ackomppanjemang orgel. Efter kaffet försäljes portionsvis det öfverblifna kaffebrödet, som var skänkt af välvilliga församlingsbor. Därpå hölls afslutning, och till sist sjöngs ps. 443. 4, 5.
Skolsalen var till trängsel fyld af festdeltagare, och behållningen af fested tllfaller Gotlands landstorm och sjukvården fält. Ett hjärtligt tack till arrangörerna af den allt igenom trefliga festen.
En af de många.

Gotlands Allehanda
Lördagen 6 februari 1915
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *