Från sjön.

Svenska skonerten Greta, förd af kapten Svensson, har på resa från Aarhuus till Bergqvara med jernlast, inkommit till Kalmar med skadad tackling och bräckta master.
— Venersborgsskeppet Hebe, kapten Johansson, på resa från Aarbuus, öfverseglades natten till i torsdags i Nordsjön. Det antages, att besättningen blifvit bergad.
— Enligt telegram i fredags från Skagen äro sex liz efter besättningen på det vid Gammelskagen natten till 18 dennes förolyckade skeppet Siri från Bergqvara derstädes ilandflutna, Liken skulle begrafvas i förgår.
— Oskarshamnsskonerten Figaro, som strandat vid Skillinge i närheten af Simrishamn, har tagits af grund af Svitsers bergningsångare och inbogserats till Ystad, der fartyget skall repareras.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 Oktober 1884
N:r 87.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *