Dödsfall Ernst Rudolf

Att den Högste efter sitt allvisa råd behagat efter en tärande sjukdom lördagen den 25 Oktober kl. 4,10 e.m. genom en stilla död till sig hemkalla vår outsägligt älskade son, Ernst Rudolf, efter en lefnad af 5 år, 2 mån. och 18 dagar; djupt saknad och begråten af oss, tvänne bröder, farmor, faders farmor, hafva vi den sorgliga pligten deltagande slägt och vänner tillkännagifva.
Fackla i Östergarn den 26 Oktober 1884.
Christina Jacobsson, Lars Jacobsson.
född Franzén.

Sv. Ps.-b. nr 345.
Sof i frid älskade barn!

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Oktober 1884
N:r 88.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *