En biväg utför Klinten

ned på kyrkogården ha åtskilliga personer, boende på kyrkberget, takit sig. Kyrkorådet ville ha vägen stängd genom uppförandet af en mur, för hvars åstadkommande förblag väckts att delvis använda de gamla invid kyrkberget stående grafstenarne. Förslaget rönte på kyrkostämman motstånd af hrr Rosman, Bergman, Kahl, Rundberg, Lindell och Hederstedt, hvaremot komministern och sysslomannen talade för bifall, till undvikande af de olyckshändelser, som nu ofta påstodos inträffa. Stämman afslog framställningen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 Oktober 1884
N:r 87.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *