Vigselafgifter

har hittills bland kyrkokassans inkomster en rubrik hetat, uppgående till en samma af hela 15 kronor, hvilka uppkommit genom den afgift af 50 öre, som de måst skatta, hvilka föredragit att låta viga sig i sina hem i stället för i domkyrkan. Kyrkorådet, som. ansett afgiften obetydlig och summan knappast motsvarande besväret med uppbörden, hade föreslagit antingen skattens afskaffande eller dess höjande till 3 kronor. Gårdagens kyrkostämma beslöt på förslag af hrr Jeurling, Hederstedt och P. F. Ihre att denna afgift från och med nästa år skall upphöra.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 Oktober 1884
N:r 87.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *