I svenska statskyrkan

har pastorn i svenskt evangeliskt luterska augustanasynoden i Nordamerika N. A. Youngberg af k. m:t erhållit, enligt domkapitlets i Visby tillstyrkande, tillstånd att inträda med tjenstgöringsskyldighet inom Visby stift dock med vilkor, för att erhålla befordran inom kyrkan, att hafva försvarat en afhandling jämte teser inför domkapitlet i Visby.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 Oktober 1884
N:r 87.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *