Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För öfverfall af några personer å strandpromenaden samt för oljud och fylleri dömdes bageriarbetarne Frans Gustaf Jonsson till 85 kronors böter och Karl Erik Runström till 80 kronors böter samt f. artilleristen Johan Petter Blomqvist att böta 75 kronor. Bagerilärlingen Elias Kristoffer Pettersson slapp undan med ’tio kronors böter.

För våld mot polis och fylleri dömdes arbetaren Alfred Stenbom, Ansarfve i Tofta, till 385 kronors böter.

För åverkan å stadens mark vid Lummelundsväg var fiskaren Kristian Karlsson, Lickershamn i Stenkyrka, åtalad. Han erkände, att han bundit sin häst på bete derstädes.
Dom afkunnas 15 dennes.

För våld mot skoarbetaren Ernst Svensson dömdes arbetaren Reinhold Ramberg till tio kronors böter.

För alltför högljudd sång under öfning att taga »treklangen» natten till 26 sistl. Juli fäldes handlanden Julius Lindal till femton kronors böter.

För våld mot enkan Anna Jonsson var hustru Anna Andersson instämd, Enkan J. påstod, att Andersson rn henne om strupen så våldsamt, att blod futit. Svaranden nekade, hvarför målet uppsköts till 15 dennes.
Andersson har nu instämt Jonsson för ärekränkning.

För våld och fylleri var plåtslageriarbetaren Johan Arvid Olsson åtalad. Han har emellertid försvunnit från orten.

Försummad renhållning. För uraktlåtenhet att rengöra gatan utanför sin gård nr 28 S:t Hansrotens 2 qvarter dömdes f. studeranden Nils Herlitz att böta tio kronor.
— Slagtare Olof Ölander fäldes till fem kronors böter för bristande renhållning & sin gård.

För forsling af spillning i otätt fordom blef arbetaren Fredrik Andersson dömd till fem kronors böter.

För stöld af några sjalar och dukar häktades i lördags af stadsfiskalen pigan Emelie Augusta Endrell, i tjenst här i Visby.

Gotlands Tidning
Tisdagen den 2 September 1884
N:r 71.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *