Egendomen Takstens i Lärbro

bestående af 15/32:dels mantal kronoskatte Takstens, 7/8:dels mantal kronoskatte Norden Ihre och 1/2 mantal kronoskatte Kejlungs, samt utgården Hultungs bestående af 1/4:dels mantal kronoskatte och 1/8:dels mantal kronoskatte Stenstugu belägen circa 1 1/2 mil från hufvudgården.
Till års-arrende återstår å den till Roma Kungsgård lydande ängslägenheten Skenholmen, som lemnar en årtig afkastning af omkring 600 lisp. hö.
Hufvudegendomen, hvilken är en af Gotlands större possesioner och i anordning med byggnaden, trädgård och parkanläggningar fullt motsvarande nutidens fordringar på prydlighet och beqvämlighet, är försedd med alla behöfliga åbyggnader neml.:
a). Manbyggnad af sten under tegeltak, innehållande i tvenne våningar rum, rymligt kök och skafferi, erforderliga garderober, en större torkvind samt 2:ne källare för mjölk och rotfrukter.
b). Tvenne flygelbyggnader, den ena med 4 rum och kök, inredd till Meijeri och försedd med alla till en ordnad mjölkhushållning erforderliga inventarier; den andra till tvenne rum och kök.
c). En större stallbyggnad med drängstuga och brygghus.
d). Ladugårdsbyggnad af sten med stall, oxhus och kostall under samma tak; allt väl inredt och ordnadt.
e). En större nyligen upplärd sädeslada af sten under spåntak med ett nybygdt och väl konstrueradt tröskverk.
f). Magasin med tvenne bottnar.
g). En vädergvarn i fullgodt stånd med ett par stenar.
Dessutom finnes på egorna 8 st. statbyggnader, inredda för 16 hushåll, 2 smedjor, 2 vagnshus, redskapsbod, m. fl. mindre byggnader.
Alla byggnader äro i godt skick och brandförsäkrade i Häradets brand. stodsförening.
Enligt öfver hufvudegendomen befintliga kartor och beskrifning innehåller densamma en vidd af omkring 2,545 tunland, hvaraf circa:
252 Tunland Åker,
74 Tunland Äng,
335 Tunland Odlingsmark,
235 Tunland Myr
1636 Tunland Skog och Betesmark.
Utgården Hullings innehåller om kring 306 tunland, deraf circa:
59 Tunland Åker,
76 Tunland Äng,
171 Tunland Skog och Betesmark.
Å den samma finnes, utom åbyggaderna, inredda efter nutidens fordringar, en i endt stånd, varande kalkugn.
Båda egendomarna säljas tillsammans till ytterst billigt pris och förmånliga betalningsvilkor om snar handel kan uppgöras.
Alla värmare upplysningar lemnas af consud J. N. Björkander samt Boström & Nilsson i Wisby.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 April 1874
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *