Gotlands djurskyddsförening

hade i lördags ett mycket fåtaligt besökt sam manträde, hvars förhandlingar leddes af föreningens v. ordförande häradshöfding Valdenström.
— Till ledamöter i styrelsen omvaldes landssekreterare Hambreeus (ordförande), major Kyllander och doktor Säve. Föroningens sekreterare är länsveterinär Nyblad och skattmästare skolföreståndare Enderberg.
— Literatör Pallin och kamrer Norrby utsågos ånyo till granskare.
— Förslag väcktes om anvisande af 24 kronor till belöning åt polisen för beifrande af åtal af djurplågeri samt om inköp af 40 exemplar af tidskriften Djurvännen. Dessa förslag komma att afgöras vid nästföljande sammanträde.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 Februari 1884
N:r 15.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *