Rättegångs- och Polissaker.

Dalhemsmålet. För att hafva genom falsk angifvelse åstadkommit åtal mot L. J. Eklund, Dune, och P. Pettersson, Harstäde, för röstvärfning vid prestvalet i Dalhem fäldes af norra häradsrätten, såsom förut nämts, femton personer till fem kronors böter hvardera. Desse bötfälde voro O. A. Nordström, G. E. Bolin, O. P. Nilsson, K. Pettersson, J. Johansson, Olof Gardell och Lars Jonasson, alla från Dalhem, H. Hellgren, N. P. Nordström, Johan Kolmodin, J. Jonasson, Olof Kolmodin och Oskar Pettersson, alla från Ganthem, samt J. A. Hederstedt och P. Hellgren från Musarfve i Halla.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 Maj 1883
N:r 41.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *