En ny grundsats

har k. m:t följt vid utnämningen af lektor T. A. Säve till rektor vid Karlstads läroverk, i det att k. m:t förordnat, att den lektorstjenst, som hittills innehafts af hr S., skall för den tid hr S. är rektor uppehållas genom vikarie, hviIken erhåller i lön 2,500 kr., om han fullgjort vilkoren för att kunna utnämnas till lektor, men i annat fall 2,000 kr. I händelse ordinarie lärare vid allmänt läroverk utnämnes till vikarie skall han af lönen afstå 1,500 kr. till sin vikaries aflöning.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 Maj 1883
N:r 41.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *