Arrendeauction.

Genom offentlig frivillig auktion som onsdagen den 8 nästkommande april kl. 12 midd. förrättas å stället låter herr majoren och riddaren A. Gahne till den högstbjudande på arrende under sex års tid upplåta sitt ägande hemman 9/16 mantal Hintzer i Gothem. Gården, väl bebyggd, får med växande särdeles lofvande höstsädesgröda genast tillträdas; och bör den eller de, som staden för högsta anbuden, vara beredde ställa nöjaktig borgen för såväl årliga arrendebeloppets som öfrige arrendevilkorens fullgörande. Skulle ej antagligt anbud göras å det hela, så komma ägorne att hvarför sig utbjudas. I hvarje fall som helst förbehålles pröfning å
blifvande anbud. Närmare underrättelser meddelas vid auktionstillfället.
Hejmun den 30 mars 1874.
Efter anmodan
Bernh. Bolin.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 April 1874
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *