Auktion, Alleqvia i Wallstena.

I anseende till fastighetens försäljning låter hemmansegaren Olof Larsson i Alleqvia i Wallstena tisdagen den 7 nästk. april, 3:dje dag Påsk, från kl. 10 f. m. medelst offentlig auktion till den högstbjudande försälja: något sillver, koppar-, bleck- och jernsaker, hvaribland en större brygg-gryta, porselin och glas, mat- oph spelbord, stolar, sängställen, skåp, en väggklocka, kistor, träkärl, sädesbingar, sängkläder och linne, körredskap, såsom vagnar, kälkar, vrång- och foderbäckar, plogar, harfvar, selar, oxok, tvenne vindmaskiner, en bästqvarn, snickare- och smedverktyg, kreatur: hästar, två par oxar, kor, tjurar, ungnöt, lam och svin, en husbyggnad af trä, 27 alnar lång och 8 alnar bred under brädtak, m. m. Godkände köpare lemnas anstånd
betalningen till den 1 nästk. september.
Hörsne den 30 mars 1874.
Efter anmodan
L. P. Christensson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 April 1874
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *