Från sjön.

Till Hälsingborg inkom i måndags från Mobile i Amerika norska ångaren ”Tholma”, som haft en synnerligen svår resa öfver Atlanten. Den 14 december påträffade ”Tholma” i Atlanten den amerikanska järnbarken ”Pilgrim”, som låg och dref kantrad och med riggen öfver bord. Efter ett oerhördt svårt arbete lyckades ångaren rädda den till 17 man uppgående besättningen, däribland ett stort antal svenskar. Den räddade besättningen landsattes i Kirkwall i Skottland.
Bland de räddade befann sig äfven en tysk, som af engelsmännen genast blef förklarad för krigsfånge.
Bergensångaren Castor stötte i söndags på en mina vid inseglingen till Hamburg och sjönk. Manskapet räddades af en tysk torpedbåt med undantag af en eldare.
Norska Amerika-linjen meddelar, att ångaren ”Bergensfjord”, som enligt de senast ingångna underrättelserna skulle på måndags afton ha anländt till Bergen, ännu icke kommit fram. Man antager därför, att fartyget blifvit uppmanadt att afgå till Kirkwall för att undersökas.
Till Göteborg inkom igår ångaren New Sweden, medförande de omtalade pansarplåtarna till pansarbåten Sverige. Ångaren fick i Tyne 730 ton koppar, destinerade till Svenska metallverken i Västerås och firman H. Tillquist i Stockholm, beslagtagna, 160 ton koppar, adresserade till Göteborgsfirman Forsberg & Mark lösgåfvos. Fem ton nickel och 5 ton aluminium samt 117 ton mjöl afsedt för Köpenhamn beslagtogos. Den last, som ångaren medförde till Göteborg, omfattar 7,000 ton, däribland bomull, oljor, ull mjöl, hafregryn, frukt och andra lifsmedel.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 14 januari 1915
N:r 10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *