Ett godt slädfölje

råder f. n. icke blott här i staden utan öfver så godt som hela ön. Man klagar dock på landet allmänt öfver, att snön kom innan vattendragen i skogarna hunno tillfrysa ordentligt. Härigenom försvåras afsevärdt vedens och timrets framforslande ur skogarna för hvilket vädret nu annars skulle vara synnerligen lämpligt. I all synnerhet gäller detta vattensjuk mark, där körslor helt enkelt icke gå för sig. På vägarna är däremot som sagdt föret utmärkt.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 14 januari 1915
N:r 10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *