Skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget

i Stockholm har under sistlidna december månad utbetalt ersättningar till följande personer inom länet: landtbr. Joh. Johansson, Larsarfve i Roma, kr. 700:-, landtbr. Gunnar Bodin, Grausne i Lokrume kr. 400:- och herr Edv. Christiansson, Snögrinda i Klinte kr. 2,800:-, hvar och en för en häst, samt till landtbr. Arthur von Corswant å St. Hästnäs, kr. 60:- och kapten Fritz Beselin, Gane gård, kr. 67:- för ett föl.

Gotlands Allehanda
Måndagen 11 januari 1915
N:r 7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *