Högre allmänna läroverket.

Till extra lärare för nästkommande läsår hafva förordnats doktor O. Klintberg, filosofie kandidaterna S. P. Hjertstrand, K. E. Schöldström och K. J. Carlberg samt studeranden F. Thelander.
— Tjenstledighet för nästkommande termin har beviljats adjunkterna Vestöö, Lange och Lindström samt ritläraren Löfvengren, till hvilkas vikarier förordnats domkyrkoadjunkten A. H. Hallström, filosofie kandidaten P. A. Pettersson och studeranden K. Larsson samt fröken Amanda Bergstedt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 Juli 1880
N:r 61

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *