Borgenärerna

uti Mårten Elms vid Mickelgårds i Veskinde konkurs kallas att sammanträda å Stadshotellet i Visby måndagen den 24 dennes kl. 4 e. m., för att öfverlägga och besluta huruvida rätte-gång skall anställas om återvinnande till konkursboet af egendom.
Bro den 4 Maj 1880.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Handlanden O. Olofssons i Ala samtlige borgenärer varda härmed kallade till sammanträde å Stadshotellet i Visby fre: dagen den 14 instundande Maj kl. 11 f.m., för att bestämma arvodet åt utrednigsmännen samt granska upprättadt utdelningsförslag.
Kräklingbo den 29 April 1880.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Som jag genom iråkade oförmodade skulder ser mig urståndsatt att längre kunna sköta min egendom, får jag härmed anmoda mina herrar borgenärer att sammanträda hos mig lördagen den 15:e i denna månad kl. 3 e. m., för att, för undvikande af konkurs, höras öfver att å administration öfvertaga mitt bo.
Loggarfve i Klinte den 5 Maj 1880.
L. F. LARSSON.

Borgenärerna uti sjökaptenen J. G. Regnells, Skäggstäde i Källunge socken, vid Gotlands norra häradsrätt anhängiggjorda konkurs, kallas härigenom att sammanträda å Hypotheksföreningens kontor i Visby fredagen den 21:sta innevarande Maj kl. 2 (två) e.m. för öfverläggning angående förvaltningen af konkursboet och bestämma underhåll åt gäldenären och hans familj, m.m.
Hejnum den 5 Maj 1880.
BERNH. BOLIN,
Rättens Ombudsman.

Härmed kallas borgenärerna i landtbrukaren K. Björkmans konkurs att sammanträda å stadshotellet i Visby onsdagen den 26 i denna månad kl. 10 f.m., för att besluta angående förfarandet med arrenden under återstående 19 år af Sigrejfs kaplansboställe och Vesterhejde annexbemman.
Visby den 7 Maj 1880.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i afl. hemmansegaren P. Petterssons, Kulstäde i Vall, urarfvakonkurs kallas att sammanträda å stadshotellet i Visby den 25 i denna månad kl. 4 e. m., för att höras och besluta i ärenden rörande konkursboets förvaltning.
Visby den 7 Maj 1880.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 Maj 1880
N:r 38

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *