Passagerarelista.

Från Stockholm: med »Gotland» 8 Maj,
hr Löventhe, fruarna Cramér, Roneberg. — Med »Thjelvar» 9 Maj, baron v. Liewen, löjtn. Ekstedt, hrr Vennberg, Lagerqvist, fröken Lyth. — Med »Gotland» 11 Maj, militärbef. öfverste v. Vegesack med fru, kapt:ne€ Hierta, Svensson, löjtn:ne Kolmodin, Rosell, Schenström, Gyllenram, grossh. Graham, hrr Broberg, Odén, Appellöf, Vessberg, fru:na Hallberg, Lindholm, fröken Jackson.

Från Kalmar: med »Visby» 9 Maj,
kapt:ne Ohlson, Sommar, Blomqvist, löjtn:ne Eneroth, v. Gerber, Sellergren, Lange, hrr Pettersson, Krysell, Möller, Hallström, Svanberg, fröken Lutteman.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 Maj 1880
N:r 38

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *