Auktion.

Onsdagen den 18 innevarande Mars låter Landtbrukaren Herr W. E. Malmgren, medelst offentlig auktion, som förrättas på stället, till den högstbjudande försälja sina egande hemmansdelar 1/3:dels mantal Stora och 1/4:dels mt. Lilla samt 3/16-dels mantal Puttersious i Rute socken af Gottlands Norra Härad med derå uppförda åbyggnader och öfriga tillydenheter.
Hemmansdelarne, som ligga i sambruk och hvarunder finnas omkring 74 tunnland väl utdikad åker, bestående af till största delen mylla på lerbotten, få af köparen genast tillträdas med derå utsådd höstgröda. Egendomen kommer först att utropas i sin helhet och om då möjligen blifvande anbud ej kunna antagas, kommer sedan 3/16 mt. Puttersious att uti 32:delar försäljas, äfvensom ett på Puttersious uppfört boningshus. Auktionen börjas kl. 10 f. m. och kunna betalningsvilkoren lämpas efter reela köpares beqvämlighet. Vidare upplysningar rörande hemmansdelarne kunna erhållas såväl af undertecknad som nuvarande egaren.
Othem den 2 Mars 1874.
Johan Smedberg,
anmodad auktionsförrättare.
Wisby Landskansli den 5 Mars 1874.
RUD. HORN.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 11 Mars 1874
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *