Ångaren ”Poseidon”

afgick måndagsafton härifrån till Hamra för att flerstädes intaga från hannoveranska briggen ”Emanuel” lossad last och fura denna till Rone, der ”Emanuel” nu är liggande för att åter intaga lasten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 11 Mars 1874
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *