Auktion vid Koparfve i Lau.

Genom offentlig auktion, som förrättas hos landtbrukaren Lars Pettersson, Koparfve i Lau onsdagen den 12 instundande mars kl. 11 f. m, försäljas 4,000 kg. utsädeskorn, 1 parti sommarhafre (Norrlands), prima hveremjöl, 4,000 kg. hö, 2 större råg- och kornhalmstackar, 2 st. arbetshästar samt några goda mjölkkor.
Med betalningen lämnas anstånd till den 1 nästkommande oktober.
Hemse den 23 februari 1913.
Emil Eneman.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 februari 1913
N:r 47

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *