Auktion vid Tors i Bro.

Genom offentlig auktion, som kommer att förrättas vid Tors i Bro tisdagen den 4 mars kl. 10 f. m. låter landtbrukaren Karl Dahlgren försälja all sin, yttre lösegendom samt kvarvarande fastigheten vid Tors, som består af c:a 35 tunland god åker jämte rikliga skog- och betesmarker i ett skifte. Hemmanet som är bebygdt med goda man- och ladugårdsbygnader är beläget 3/4 mil från Visby och kommer att utbjudas kl. 2 e. m. Den lösa egendomen, som är synnerligen väl vårdad består af 3 arbetshästar, 1 unghäst, 4 kor, som nu skola kalfva, 1 svin, 4 ungnöt, 1 lastvagn, 1 kärra, 2 arbetsvagnar, 1 släde, 1 kälkrack, 2 par skogskälkar,1 såningsmaskin, 1 slåttermaskin, 1 hackelsemaskin, ,e1, hästräfsa, 1 vindmaskin, 3 par selar, 1 enbetssela, 1 par bjällerremmar, klös-, fjäder- & rak- pinnharfvar, 1 decimalvåg med vikter, sättare och kornsitar, 15,000 kg. hårdvallshö, i st. cyklar, 1 parti sten och diverse handredskap m. m. För lösa egendomen lämnas anstånd för godkände inropare till den 1 september d. A. och för fastigheten tillkännagifvas vilkoren före utropet.
Visby & Veskinde 26 febr. 19.13.
Auktionsförrättaren.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 februari 1913
N:r 47

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *