Snillefoster.

Med anledning af vår notis, att briggen Charles Bal blifvit inköpt af konsul L. Cramér i Ronehamn, yttrar ”Gotlands Tidning” för i Lördags: ”Enligt Gotlands Allehanda skulle briggen först hafva blifvit inköpt af konsul L. Cramér i Ronehamn, men detta måste vara felskritning, enär konsul C. ej gerna kan antagas under denna kalla årstid behöft bosätta sig i Ronehamn, helst hans vackra bostad vid densamma ej är synnerligen långt från hamnen belägen.” hvad säges?

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Mars 1874
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *