Tolf rdr kasten för granved!

Då omkring 1 1/2 mil från Wisby en kronobåtsman nyligen skulle ha torr furuved, som är hans rättighet, fick han i stället alldeles rå granved; och en af de s. k. rotebönderna tog dervid tolf rdr i lösen för granveden af sina kamrater i roten. Så kristligt sinnad är man ibland mot sina vänner och grannar samt kronans krigsfolk i fredstid; och ett så medborgerligt bröst må väl med heder prydas af ett slags stjerna. Men, både ”mannen af granveden” och mågen hans (som i hvar månad håller ”förklaring”) äro läsare, d. v. s. mer gudfruktigt folk än andra menniskor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Mars 1874
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *