Kungörelse.

E o. kommunalstämma med Visby sockens röstberättigade medlemmar hålles å vanligt ställe onsdagen den 5 mars kl. 5 e. m.
Enligt 26 § i kungl. förordningen om jordregister den 13 juni 1908 kommer detsamma med tillhörande handlingar vid kommunalstämma till granskning företes och finnes för allmänheten sedermera tillgängligt hos ordföranden 60 dagar härefter, inom hvilken tid det åligger allmänheten till undertecknad inkomma med de anmärkningar, som kunna göras mot detsamma.
Visby socken den 21 febr. 1913.
A. von Corswant, ordf.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 februari 1913
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *