Kampen mot tuberkulosen.

Länskomitén för svenska nationalföreningen mot tuberkulos har på annat ställe i dagens tidning infördt ett upprop, hvarpå vi härmed vilja fästa uppmärksamheten. Komitén ämnar med vederhötligt tillstånd anordna ett lotteri för insamlande af medel till en klinik i Visby för obemedlade tuherkulossjuka på Gotland och vädjar nu till allmänheten att med intresse understödja denna behjärtansvärda sak och visa detta sitt intresse dels genom att köpa lotter, dels genom att skänka föremål, lämpliga att som vinster ingå i lotteriet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 februari 1913
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *